Bioekspert

Aktualności

IX Podkarpacka Konferencja Rolnictwa Ekologicznego

Związek Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego”
uprzejmie zaprasza na
IX Podkarpacką Konferencję Rolnictwa Ekologicznego
która odbędzie się w dniu 26 października 2016 r. o godz. 10:00 w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Trzcianie (36-071 Trzciana 353C) – sala widowiskowa 

Konferencja jest objęta honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztofa Jurgiela

 Pobierz program konferencji

 
Zaproszenie na konferencję

Zapraszamy na konferencję, organizowaną przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego wspólnie z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich – Sekretariat Regionalny w Łodzi, na temat:

"ROLNICTWO EKOLOGICZNE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM - PERSPEKTYWY ROZWOJU"

Konferencja odbędzie się 25 października 2016 roku o godzinie 9.00 w Centrum Konferencyjno-Bankietowym RUBIN w Łodzi ul. Lodowa 94. 

Tematyka wykładów 

  1. Perspektywy i potencjał innowacji w sektorze rolnictwa ekologicznegoprzetwórstwa.
  2. Źródła finansowania i sposoby pozyskania środków na działalność ekologiczną i przetwórstwo rolno-spożywcze.
  3. Prowadzenie gospodarstw ekologicznych "od produkcji do sprzedaży".

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 
Rozporządzenie MRiRW z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń

W dniu 17 czerwca 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym.

Rozporządzenie MRiRW z dnia 11 maja 2016 r.

 
Informacja o rozszerzeniu upoważnienia jednostki certyfikującej BIOEKSPERT Sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lutego 2016 r. rozszerzono upoważnienie jednostki certyfikującej BIOEKSPERT Sp. z o.o. do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w rolnictwie ekologicznym o zakres zbioru z stanu naturalnego. Podmioty zajmujące się zbiorem roślin dziko rosnących zainteresowane naszym programem certyfikacji i ofertą, prosimy o kontakt z biurem.

 
Upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do działania jako jednostka certyfikująca w rolnictwie ekologicznym

Uprzejmie informujemy, że jednostka certyfikująca BIOEKSPERT Sp. z o.o. ponownie otrzymała upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do działania jako jednostka certyfikująca w rolnictwie ekologicznym w zakresie ekologicznej uprawy roślin i utrzymania zwierząt, produktów przetworzonych (przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz i drożdży), wprowadzania na rynek produktów ekologicznych, także importowanych z państw trzecich oraz zbioru z stanu naturalnego – w tym do wydawania i cofania certyfikatów w rolnictwie ekologicznym.

W związku z tym informujemy, że można skorzystać z naszych usług w powyższym zakresie, na dotychczasowych zasadach.

Skorzystanie z naszych usług powinno być poprzedzone przesłaniem "Zgłoszenia działalności w rolnictwie ekologicznym" na adres naszego biura:

Bioekspert Sp. z o.o.

ul. Narbutta 3 A lok.1

02-564 Warszawa

Po wpłynięciu „Zgłoszenia” do naszego biura otrzymacie Państwo dalsze informacje dotyczące podpisania umowy oraz zasad płatności i przeprowadzania kontroli.

Dodatkowe informacje w zakładce Rozpoczęcie działalności i Przejście z innej JC

 

 
BIOEKSPERT Sp. z o.o. Jednostka Certyfikująca w Rolnictwie Ekologicznym

Jednostka certyfikująca akredytowana w Polskim Centrum Akredytacji.

Ramy prawne rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej określa rozporządzenie  Rady (WE) nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.

"Produkcja ekologiczna jest ogólnym systemem zarządzania gospodarstwem i produkcji żywności, łączącym najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych, stosowanie wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt i metodę produkcji odpowiadającą wymaganiom niektórych konsumentów preferujących wyroby wytwarzane przy użyciu substancji naturalnych i naturalnych procesów."

W ramach współpracy z zagranicznymi jednostkami certyfikującymi oferujemy także kontrolę i certyfikację na inne standardy:

  • Rolnictwo biodynamiczne we współpracy z Demeter International e.V.
  • Standardy Rolnictwa Ekologicznego Soil Association we współpracy z SACL
  • Standardy Naturland we współpracy ze stowarzyszeniem Naturland e.V.
  • Standardy produkcji, przetwórstwa i marketingu produktów ekologicznych ze znakiem "Knospe" Stowarzyszenia Bio Suisse.
 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej….

Akceptuję pliki cookies pochodzące z tej strony.