Bioekspert

Aktualności

Nowe rozporządzenie zmieniające rozporządzenie nr 889/2008

W dniu 22 października 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie nr 2018/1584 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008.
Najważniejsze zmiany m.in.:

  • przedłużenie możliwości wprowadzania do gospodarstwa ekologicznego młodych kur nieekologicznych w wieku do 18 tygodni do produkcji jaj do 31 grudnia 2020 r.,
  • przedłużenie stosowania w żywieniu drobiu i trzody chlewnej maksymalnie 5 % nieekologicznych pasz białkowych do 31 grudnia 2020 r.
  • zmiany załącznika I, II i VIIIa. Załącznik I i II otrzymują nowe brzmienie.
 
Rozporządzenie MRiRW z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń

W dniu 17 czerwca 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym.

Rozporządzenie MRiRW z dnia 11 maja 2016 r.

 
Zmiana ustawy o rolnictwie ekologicznym

W dniu 28 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym. Na podstawie tej ustawy zostanie wydane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogólnych odstępstw od warunków produkcji ekologicznej, na podstawie którego będzie można mieć zgodę na trzymanie na uwięzi bydła w małym gospodarstwie bez konieczności składania wniosku o wydanie zgody przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 
BIOEKSPERT Sp. z o.o. Jednostka Certyfikująca w Rolnictwie Ekologicznym

Jednostka certyfikująca akredytowana w Polskim Centrum Akredytacji oraz posiadająca upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do działania jako jednostka certyfikująca w rolnictwie ekologicznym w zakresie ekologicznej uprawy roślin i utrzymania zwierząt, produktów przetworzonych (przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz i drożdży), wprowadzania na rynek produktów ekologicznych, także importowanych z państw trzecich oraz zbioru z stanu naturalnego – w tym do wydawania i cofania certyfikatów w rolnictwie ekologicznym.

Ramy prawne rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej określa rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.

"Produkcja ekologiczna jest ogólnym systemem zarządzania gospodarstwem i produkcji żywności, łączącym najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych, stosowanie wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt i metodę produkcji odpowiadającą wymaganiom niektórych konsumentów preferujących wyroby wytwarzane przy użyciu substancji naturalnych i naturalnych procesów."

W związku z tym informujemy, że można skorzystać z naszych usług w powyższym zakresie.

Skorzystanie z naszych usług powinno być poprzedzone przesłaniem "Zgłoszenia działalności w rolnictwie ekologicznym" na adres naszego biura:

Bioekspert Sp. z o.o.
ul. Narbutta 3 A lok.1
02-564 Warszawa

Po wpłynięciu „Zgłoszenia” do naszego biura otrzymacie Państwo dalsze informacje dotyczące podpisania umowy oraz zasad płatności i przeprowadzania kontroli. Dodatkowe informacje w zakładce Rozpoczęcie działalności i Przejście z innej JC.

W ramach współpracy z zagranicznymi jednostkami certyfikującymi oferujemy także kontrolę i certyfikację na inne standardy:

  • Rolnictwo biodynamiczne we współpracy z Demeter International e.V.
  • Standardy Rolnictwa Ekologicznego Soil Association we współpracy z SACL
  • Standardy Naturland we współpracy ze stowarzyszeniem Naturland e.V.
  • Standardy produkcji, przetwórstwa i marketingu produktów ekologicznych ze znakiem "Knospe" Stowarzyszenia Bio Suisse.
 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej….

Akceptuję pliki cookies pochodzące z tej strony.