Bioekspert

Prowadzę przetwórstwo pasz

Zgłoszenie działalności

Zawarcie umowy

 •  po wpłynięciu do biura poprawnego zgłoszenia JC Bioekspert wydaje potwierdzenie objęcia producenta systemem kontroli,

 • do producenta zostaje wysłane Potwierdzenie objęcia przedsiębiorstwa systemem kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym oraz umowa (w dwóch egzemplarzach), jeden podpisany egzemplarz należy wysyłać do JC Bioekspert na adres biura, drugi egzemplarz zachować w dokumentacji

 • do producenta zostają wysłane dokumenty w formie elektronicznej, tj. Opis podmiotu gospodarczego, Wniosek o certyfikację, Receptury produktu - mieszanki paszowej

 • producent odsyła wypełnione formularze (dopuszczalna jest wersja elektroniczna – skan podpisanego dokumentu)

 • producent jest zobowiązany w terminie 7 dni do podpisania i odesłania umowy, natomiast pozostałe dokumenty należy przesłać w terminie wskazanym przez JC Bioekspert.

Kontrola

 • JC Bioekspert przesyła do przetwórcy plan kontroli w ustalonym terminie,

 • Po kontroli JC Bioekspert przesyła przetwórcy fakturę za kontrolę.

Certyfikacja

 

 • Certyfikat jest wydawany na produkty rolnictwa ekologicznego.

 

Przekazywanie danych

 • JC Bioekspert zachowuje poufność danych oprócz tych, które jest zobowiązana przekazywać ustawowo,
 • jednostka certyfikująca ogłasza na stronie internetowej wykaz producentów ekologicznych i udostępnia wykaz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na wniosek zainteresowanego podmiotu,
 • wszelkie zmiany danych objętych Zgłoszeniem  należy przekazywać JC Bioekspert na urzędowym formularzu Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego. Jednostka certyfikująca jest zobowiązana aktualizować informacje zawarte w Zgłoszeniach w elektronicznym systemie administrowanym przez GIJHAR-S.
 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej….

Akceptuję pliki cookies pochodzące z tej strony.