Zmiana jednostki certyfikującej

Przejście z innej jednostki

Jeśli prowadzisz działalność związaną z produkcją żywności, to w pewnym momencie możesz zdecydować się na zmianę jednostki certyfikującej. Może to być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak lepsza oferta, lepsze warunki współpracy lub zmiana potrzeb Twojej firmy. W tym artykule przedstawiamy procedurę, jaką należy przejść, aby zmienić jednostkę certyfikującą.

  1. Zbierz dokumenty Pierwszym krokiem jest zebranie dokumentów dotyczących Twojej obecnej jednostki certyfikującej. Dokumentacja ta powinna obejmować certyfikat ekologiczny oraz wszelkie raporty, dokumenty kontroli i informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w Twoim zakładzie.

  2. Wybierz nową jednostkę certyfikującą Po zebraniu dokumentów, należy wybrać nową jednostkę certyfikującą. Możesz wybierać spośród różnych jednostek certyfikujących oferujących usługi certyfikacji zgodnie z Twoimi potrzebami. Ważne jest, aby wybrać jednostkę certyfikującą, która jest akredytowana i spełnia wymagania rynkowe.

  3. Zgłoś zmianę Po wybraniu nowej jednostki certyfikującej, należy zgłosić tę zmianę swojej obecnej jednostce certyfikującej. Zazwyczaj w tym celu należy przesłać stosowne pismo z informacją o zmianie jednostki certyfikującej.

  4. Przeprowadź audyt Po zgłoszeniu zmiany jednostka certyfikująca będzie musiała przeprowadzić audyt Twojego zakładu, aby zweryfikować, czy spełniasz wymagania dotyczące produkcji żywności ekologicznej. W trakcie tego audytu zostaną również ocenione Twoje dokumenty oraz procedury.

  5. Zgłoś zmianę jednostce nadzorującej Po zakończeniu audytu nowa jednostka certyfikująca powinna przesłać odpowiednie dokumenty do jednostki nadzorującej, która potwierdzi zmianę i wyda nowy certyfikat ekologiczny.

Podsumowując, aby zmienić jednostkę certyfikującą, należy zbierać dokumenty, wybrać nową jednostkę, zgłosić zmianę obecnej jednostce certyfikującej, przeprowadzić audyt i zgłosić zmianę jednostce nadzorującej. Ważne jest, aby pamiętać, że proces ten może zająć trochę czasu, więc warto zacząć go odpowiednio wcześnie.

Scroll to Top